Blended learning: best of both worlds!

Group 3 Created with Sketch.
Meer over leren

Blended learning, een veelgehoorde term, maar wat betekent het nou? En aan welke voorwaarden moet een goed blended leertraject voldoen?

Een blend

Het woord blend verwijst naar een combinatie, een mix. Zo worden verschillende online leeroplossingen al dan niet gecombineerd met face-to-face trainingen, coaching of werkplekleren. Om blended learning te faciliteren moet informatie 24/7 toegankelijk zijn en verkrijgbaar op het moment dat de deelnemer de kennis het hardst nodig heeft en direct kan inzetten.

De juiste mix

Maar wat is nu de juiste mix en welke elementen heb je daarvoor nodig?

Het gaat om het inzetten van verschillende werkvormen en activiteiten. Dat kan een mix zijn van offline als online. Hoe dan ook, hoe gevarieerder een leertraject, hoe hoger het leerrendement. De combinatie van interventies maakt leren toegankelijk, flexibel, praktisch en toegepast. Het streven is uiteraard om de leerinterventies zo met elkaar te combineren, dat ze elkaar versterken.

Online en offline mixen

Een blended leertraject bestaat meestal voor een deel uit online leren waarbij de deelnemer de regie heeft over het leerpad en het tempo. Dit zelfsturend leren kan worden aangevuld met leren in de meer formele trainingssettingen, zoals een klassikale training.

Alleen en samen leren mixen

Je kunt een afweging maken of leren met en van elkaar belangrijk is voor het leerproces van deelnemers. Voor sommige onderwerpen is het essentieel dat deelnemers worden aangezet tot sociaal leren en er een directe check en feedback plaatsvindt met collega’s in dezelfde leersituatie.

Formeel en informeel mixen

Daarnaast kun je ook blended leertrajecten opzetten door het formele leren (zoals trainingsprogramma’s en e-learning) te combineren met het informele leren, dat we ook wel ‘learning on the job’, het werkplekleren noemen. Bij formeel leren is het leren gestructureerd en gepland. Bij werkplekleren gaat het leren meer onbewust en is er een minimale structuur. Toch weten we uit onderzoek dat bij benadering 70% van het geleerde op deze manier plaatsvindt. Dus belangrijk om dit mee te nemen in het ontwerp van een blended leeroplossing.

Blended leertrajecten bieden een positieve leerervaring doordat deelnemers op hun eigen manier, in hun eigen tempo en op verschillende manieren kunnen leren. Welke mix het beste werkt? Dat is iets wat je per vraag en doelgroep zult moeten bepalen. Er is geen masterblend!Geschreven door
Int Schüssler