Learning Experience Platforms (LXP)

Group 5 Created with Sketch.
Techniek en innovatie

Misschien heb je de term al eens voorbij zien komen, misschien nog niet. In veel opzichten lijkt het op een Leer Management Systeem (LMS), met het belangrijke verschil dat het platform een meer prominent en socialer karakter heeft.

Leren in het LMS zelf

Meestal staan in een LMS de modules centraal en heeft het LMS een meer faciliterende rol. Het gedachtegoed achter LXP is om het platform zelf een meer nadrukkelijke rol te geven in het leerproces. De training blijft natuurlijk een belangrijk onderdeel, maar het leren zelf begint al in het platform. Zo krijgt bijvoorbeeld het ondersteunend materiaal een belangrijkere functie.

Leren van collega’s

Daarnaast benadrukt LXP hoe belangrijk het is om als collega’s van elkaar te leren. Deelnemers kunnen zelf artikelen en andere bronnen toevoegen, delen waar zij mee bezig zijn en content waarderen met een ‘like’. Oftewel leren wordt niet alleen topdown georganiseerd maar medewerkers kunnen zelf initiatief nemen.

Zoeken van modules

Een LXP maakt het ook eenvoudiger om de juiste content aan de juiste medewerker aan te bieden. Ze zien likes van collega’s. Je voegt tags toe waardoor modules en content over een onderwerp goed te vinden zijn. En na afloop van een module verschijnen er suggesties voor gerelateerde modules. De exacte invulling verschilt per platform, maar de achterliggende filosofie onderscheid zich duidelijk van de traditionele LMS-systemen.

Voorbeelden

Voorbeelden van een LXP zijn onder meer Degreed, Curatr LXP en Valamis, maar (elementen van) de LXP ervaring wordt bijvoorbeeld ook als ‘extra laagje’ bovenop bestaande LMS platformen aangeboden. Denk bijvoorbeeld aan ‘SocialWall’ voor Moodle.

Bekijk in portfolio naar een voorbeeldcase over een LXP van KPMGGeschreven door
Willianne Timmer