Leeroplossingen voor alle 5 leermomenten

Group 2 Created with Sketch.
Werkplek leren

De transitie van leren in formele leertrajecten naar de praktijk blijkt niet gemakkelijk. Wat kan helpen is te kijken naar de vijf momenten waarop mensen leren, the moments of need (Bob Mosher).

Nieuw

Het eerste leermoment is een veel voorkomende: iets voor de eerste keer leren. Hiervoor is e-learning een geschikte oplossing. Kenmerkend voor deze vorm van formeel leren zijn een vaste volgorde of opbouw, leerdoelen en content.

Meer

Het tweede leermoment is bij professionals het vaakst aan de orde: de basiskennis is reeds aanwezig, maar er is bijvoorbeeld een nieuwe richtlijn, nieuw beleid, een update van een softwaresysteem. Dan is het nodig om bestaande kennis te verbreden of te verdiepen.

Toepassen

In dit moment van leren wil je het geleerde kunnen toepassen in je werk. Soms is nog net een haakje nodig om kennis weer op te halen: hoe zat dat ook alweer? Het gaat erom hoe je die kennis kunt toepassen in jouw specifieke situatie. Voor het toepassen volstaat een rechttoe-rechtaan module niet. Het is belangrijk dat er geoefend kan worden. Dat kan online of met opdrachten in de praktijk.

Oplossen

In dit leermoment is er een zekere urgentie: iets loopt niet of werkt niet zoals het moet. Om het op te lossen heb je snel en adequate kennis nodig. Dan kan een app of een duidelijke instructie of werkkaart een uitkomst bieden.

Veranderen

Dit is het meest uitdagende leermoment. Je moet hierbij iets afleren om iets nieuws te kunnen leren. Hoe doe je dat? We zijn namelijk gewoontedieren en onbewust bekwaam voelt zoveel comfortabeler dan weer ‘terug’ naar de stap van bewust onbekwaam. Om dit te bereiken kan het beste een combinatie van leeroplossingen worden ingezet. Bijvoorbeeld microlearning aangevuld met performance support, coaching en begeleiding door bijvoorbeeld ambassadeurs of meer teamgerichte interventies. Door reflectie, bewustwording, het stellen van doelen, teamleren en afstemmen met anderen krijgt dit leermoment vorm.

We ontwikkelen voor alle leermomenten. Wil je voorbeelden zien? Bekijk dan voor de 5 momenten de volgende cases:

  • 1. Iets nieuws: Glassdrive over nieuwe manier van werken
  • 2. Meer leren: Pluryn over de update van het softwaresysteem
  • 3. Toepassen: De Zijlen over leren op de werkplek
  • 4. Oplossen: Nextlogic over de binnenvaart in de Rotterdamse haven
  • 5. Veranderen: GWZ over samenwerken in de wijk


Geschreven door
Ineke Cremers