Een breed palet aan leeroplossingen


Jaarlijks ontwikkelen wij in opdracht van de VGN academie een uitgebreid aanbod aan nieuwe leermiddelen. De doelgroep bestaat uit professionals, werkzaam bij meer dan 50 aangesloten instellingen in de gehandicaptenzorg. Dan is een van de eerste vragen; hoe zorg je dat het online aanbod goed aansluit bij de brede doelgroep? Door te kijken naar de gemene delers: welke kennis en vaardigheden zijn voor iedereen relevant. Met een flexibel en gevarieerd aanbod kan iedereen eigen leerpaden kiezen, al dan niet aangevuld met opleidingsactiviteiten binnen de eigen organisatie. Flexibel waar mogelijk en toch zoveel mogelijk ontzorgen.

Een mix van bouwstenen

Een thema bestaat uit diverse bouwstenen, leeroplossingen die variëren van microlearning, elearning, interactieve video’s, stappenplannen, jobaids tot praktijk- en teamopdrachten. Bouwstenen gecombineerd vormen een leerpad, afhankelijk van de leerdoelen en de wijze waarop je als deelnemer het liefste wilt leren. Er kunnen verschillende leerpaden worden samengesteld met behulp van de studiewijzer.

De mensen van Blend Leren combineren een grote deskundigheid in online leren met een enorme interesse in onze sector, de gehandicaptenzorg.

Gert Vermeer, VGN Academie

Samen met de experts

Met verschillende inhoudsexperts zijn we aan de slag gegaan met thema’s als ontwikkelingspsychologie, LVB, ouderen, middelengebruik, mondzorg, seksualiteit en leefstijl.