SCORM en LTI

Group 5 Created with Sketch.
Techniek en innovatie

SCORM staat voor ‘Scalable Object Reference Model’. En LTI voor Learning Tools Interoperability. Snel weer vergeten! Belangrijker is wat het doet en waarvoor het gebruikt wordt.

Communicatie tussen het LMS en de module

Er bestaan ontzettend veel verschillende (soorten) modules, gemaakt door allerlei verschillende partijen voor verschillende Leer Management Systemen. Een belangrijke eis is vaak dat de voortgang van een deelnemer in een module opgeslagen wordt in het LMS. Om de voortgang en andere gegevens succesvol te kunnen bewaren moeten de module en het LMS met elkaar kunnen ‘praten’. En daarvoor moeten ze dezelfde taal spreken.

SCORM als tolk

Om dit te faciliteren is er een standaard ontwikkeld: SCORM. SCORM is deels een technische oplossing en deels een set afspraken over hoe de communicatie dient te verlopen. Het technische deel kun je zien als een extra ‘laagje’ dat bovenop een module komt te liggen. De module praat met het SCORM-laagje en SCORM doet een vertaalslag voordat het bericht wordt doorgestuurd naar het LMS. De andere kant op geldt hetzelfde proces. Zo kan iedere module communiceren met ieder willekeurig LMS dat SCORM ondersteunt.

Addertje onder het SCORM-gras

Maar wat houden de regels precies in? Hier schuilt een addertje onder het gras. Het SCORM-laagje moet de gegevens zelf ook snappen om deze te kunnen vertalen. Om dit behapbaar te houden is gekozen om slechts een selectie van gegevens te ‘erkennen’. Denk aan een score en de voortgang van de deelnemer. De grote kracht hiervan is dat rapportages eenduidig en overzichtelijk blijven.

LTI als zendmast

LTI is een andere standaard die helpt een verbinding tussen een module en een LMS tot stand te brengen. Het lijkt op het eerste gezicht erg op SCORM, maar kent een aantal wezenlijke verschillen. SCORM is als het ware een korte afstandsoplossing. Het verbindt een module met een LMS, maar doet dit pas wanneer de module in het LMS is opgenomen. LTI verzorgt communicatie op lange afstand, wanneer de module onderdeel uitmaakt van een ander platform.

LTI biedt gemak

Welke voordelen levert dit op? Waar SCORM idealiter geheel op zichzelf staat, zou een platform dat via een LTI-verbinding connectie maakt met een LMS ook verbonden kunnen worden met andere tools, bijvoorbeeld om content uit een database te halen. Daarnaast is het met een LTI-verbinding niet nodig een module opnieuw in een LMS te plaatsen wanneer de inhoud aangepast is. Dit komt zeker van pas wanneer de module in verschillende platformen is opgenomen.

Een voorbeeld waar we met veel verschillende organisaties/LMS-en te maken hebben, die met een LTI-koppeling de content in hun eigen LMS ontsluiten, is de VGN academie.Geschreven door
Jeroen