Samenwerktool: De Beeldvormer


Op veel plekken is interdisciplinair samenwerken weliswaar een must, maar in de praktijk nog helemaal niet zo eenvoudig om te doen. We hebben daarom in samenwerking met experts een overzichtelijk instrument ontwikkeld, wat het hele proces van interdisciplinair samenwerken vergemakkelijkt. De Beeldvormer voorziet daarmee in een grote behoefte van zorgprofessionals om alle oorzaken en factoren rondom mensen met een beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag in kaart te brengen. En het mooie is dat er meteen al vanuit andere doelgroepen interesse is getoond om zoiets dergelijks ook voor hen te ontwikkelen. We hoeven dan niet meer vanaf nul te beginnen, maar kunnen verder borduren op wat er al is ontwikkeld. Een echte win-win situatie.