Suïcidepreventie


Dit is een droomproject: de combinatie van een relevant maatschappelijk thema, de grote opleidingsbehoefte en de vrije hand qua vormgeving. In het ontwikkelproces waren veel verschillende organisaties, opleidingsorganen, en inhoudelijk experts van onder meer 113 betrokken. Dat levert goed materiaal en een gedegen leertraject op. En dat is nodig, want in bestaande reguliere HBO, WO en post WO-opleidingen krijgt het thema suïcidepreventie nauwelijks aandacht. Door de online leertrajecten te ontwikkelen, kunnen de opleidingen zelf bepalen hoe ze die in hun eigen onderwijsprogramma invlechten.