Trainen met humor en impact!


De afdeling Integriteit, risicomanagement en compliance van ProRail durfde het al eerder aan om vol in te zetten op humor om gevoelige thema’s aan de orde te stellen. Voor deze training stappen televisiemakers Rob Urgert en Joep den Deudekom in de schoenen van ProRail-medewerkers. In die rollen diepen ze allerlei integriteitsissues uit met actrices Jennifer Hoffman en Margôt Ross. Het product is zo leuk dat er blijkbaar in de wandelgangen over gesproken werd en al snel bleek 80% van de ProRailers de online training gevolgd te hebben. Dat moedigt ons aan om vaker humor in te zetten in onze leeroplossingen.