Scenario based learning

Group 6 Created with Sketch.
Best practices

Scenario-based learning (SBL) maakt gebruik van interactieve scenario’s die uitnodigen tot proberen en probleemoplossend leren. Je volgt een verhaallijn, gebaseerd op een complex probleem wat opgelost moet worden.

Welke vaardigheden worden getraind?

Wanneer je een scenario doorloopt, moet je kritisch denken en problemen oplossen in situaties zoals je die in de echte wereld ook tegenkomt. Vaak krijg je aan het einde een reflectieopdracht of assessment.

Wanneer gebruik je het?

SBL werkt het beste bij complexe situaties waarin besluitvorming en kritisch denken belangrijk zijn. Het is een mooie tussenstap naar leren in de praktijk. Soms is de praktijk nog te complex of de risico’s op een fout niet acceptabel. Een scenario kan in complexiteit worden aangepast en biedt veiligheid om te experimenteren en te leren van fouten.

Een voorbeeld

Voor professionals in de jeugdgezondheidszorg ontwikkelden we een aantal scenario’s bij de richtlijn Kindermishandeling. Handelingsverlegenheid is daar een belangrijk thema.

Om dit in een veilige setting te kunnen oefenen hebben we gekozen voor vertakkende scenario’s, waarbij de impact van je keuzes zichtbaar wordt.

Hoe ontwikkel je SBL?

Stap 1 is weten wat je doelgroep moet leren. Vervolgens kijk je waar ze nu staan. Dan redeneer je terug van de uitkomst. Zo benoem je de tussenstappen. Essentieel is om goed te onderzoeken wat er nu in de weg van de uitkomst staat. Wat zijn de momenten waarop het moeilijk wordt, die moeten in je scenario. Een valkuil is te eenvoudige actiemogelijkheden waardoor het scenario geen uitdaging en dus geen leerrendement biedt. Uitdaging en realisme maken een goed scenario.

Show, don’t tell

Een goed scenario onderscheidt zich ook in de feedback. Laat hier zien wat het effect is van de keuze. Je hoeft niet te vertellen waarom iets goed of fout is, mensen zien zelf of het een resultaat is wat ze willen. Door het effect te ervaren beklijft het geleerde.

Bewijs het!

Hoe weet je of de deelnemer wat geleerd heeft van je training? Nou bij SBL is dat heel duidelijk, de deelnemer heeft het toegepast dus ze hebben het geleerd! Het is leren door te doen. Maar dan in een veilige setting waar je naar hartenlust kunt experimenteren.Geschreven door
Coco Lahaye